Home » Cele R S „Młodzi Kreatywni”

Cele R S „Młodzi Kreatywni”

Radomskie Stowarzyszenie „Młodzi Kreatywni” zostało zarejestrowane w maju 2013 r i działa przy XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju młodzieży oraz społeczności w różnych grupach wiekowych, a w szczególności:

 1. wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz wypoczynkowych,
 2. poszerzenie wiedzy młodzieży z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 3. promowanie działań z zakresu kultury, sztuki, historii, dziedzictwa kulturowego regionu i tradycji,
 4. wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym,
 5. działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz higieny,
 6. poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 7. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych pod kątem przyszłego miejsca pracy,
 8. wspieranie młodzieży we wszechstronnym rozwoju intelektualnym oraz sprawnościowym,
 9. kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań,
 10. promowaniu wartości tolerancji oraz integracji,
 11. wspieranie działań młodzieży niepełnosprawnej i promocja ich inicjatyw,
 12. wspieranie oraz prowadzenie akcji, programów, szkoleń z zakresu samoobrony dla młodzieży, kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych,
 13. organizowanie zgrupowań młodzieży oraz osób związanych z bezpieczeństwem Państwa,
 14. organizacja szkoleń dla młodzieży oraz kobiet i mężczyzn w zakresie działalności Statutowej Stowarzyszenia,
 15. prowadzenie działalności promocyjnej związanej z popularyzacją Stowarzyszenia.

Jedną z pierwszych inicjatyw Radomskiego Stowarzyszenia „Młodzi Kreatywni” jest zorganizowanie 50-godz. szkolenia przygotowawczego do egzaminów kompetencyjnych dla osób starających się o przyjęcie do służby w policji. Szkolenie to obejmuje:

 • Przygotowanie i praktyczne pokonanie toru przeszkód,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Zajęcia z prawnikiem.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z prezesem Stowarzyszenia pod nr tel. 607 27 00 44. Rozpoczęcie szkolenia – pierwsza połowa lipca br.

Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Górska