Kategoria Uczeń

Cele R S „Młodzi Kreatywni”

Cele R S „Młodzi Kreatywni”

Radomskie Stowarzyszenie „Młodzi Kreatywni” zostało zarejestrowane w maju 2013 r i działa przy XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju młodzieży oraz społeczności w różnych grupach wiekowych, a w…

Prawa i obowiązki uczniów

Prawa i obowiązki uczniów

„Prawa i obowiązki uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu” uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 27.02.2003 r. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – I – – II – Uczeń…

Paczka dla Bohatera

Paczka dla Bohatera

W dniu 06.12.2019. zakończyła się w szkole zbiórka produktów z przeznaczeniem na rzecz „Paczki dla Bohatera”. Akcja ma wesprzeć osoby, które walczyły o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Szczególnie w zbiórkę zaangażowała się młodzież klasy 1ag oraz 1ap, za co…